Kategoriler


 Birlikte Mümkün Ödülü
Bu ödül, ülkeye/topluma/çalışana yönelik yenilikçi bir çözüm üreten ve farklı paydaşlar ile işbirliği içerisinde (kamu-sivil toplum-özel sektör gibi iş birliği odağı yüksek olan projeler) hayata geçiren projeye verilecektir.
 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü
Bu ödül, aşağıdaki alt başlıklarda yer alan kategorilere özel uygulamaları hayata geçiren projelere verilecektir.
 Kadınlar için Fayda Yaratanlar
“Çeşitlilik ve Kapsayıcılık – Kadınlar için Fayda Yaratanlar Ödülü”, kadın istihdamını ve girişimciliğini destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yürüten ve kadınların çalışma hayatında güçlendirilmesi için hayata geçirilen sürdürülebilir projelere verilecektir.
 Gençlerin Yolunu Açanlar
“Çeşitlilik ve Kapsayıcılık - Gençlere Yol Açanlar Ödülü”, gençlerin istihdama katılımını destekleyen, gençlerin kişisel ve kariyer gelişimine katkı sağlayarak, gençlere yeni nesil yetkinliklerini* kazandıran ve onların geleceğine ışık tutan sürdürülebilir projelere verilecektir.
 Diğer
Bu ödül, özel olarak korunması gereken sosyal paydaşlar arasında çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi bireylerin güçlendirilmesine ve desteklenmesine yönelik hayata geçirilen sürdürülebilir projelere verilecektir.
 Dijitalleşme Ödülü
Bu ödül, yaratıcı ve yenilikçi dijital çözüm sunarak fayda sağlayan sürdürülebilir projeye verilecektir.
 Yeşil Dönüşüm Ödülü
Bu ödül, sürdürülebilir bir dünya için çevreye ve dünya ekosistemine yönelik etki yaratan, ekosistemin korunması ve iyileştirilmesi için hayata geçirilen ve yeşil dönüşümü destekleyen projeye verilecektir.
 İşimizin Yarını Ödülü
Bu ödül, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve değişimler ışığında, “İşimizin Yarını” odağını da ele alarak, iş, iş kültürü ve işgücü dönüşümünün, sektörlerin geleceğin meslekleri/yetkinlikleri* kapsamında güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilen projelere verilecektir. İnsan kaynağına bugünden yatırım yaparak mevcut işgücünü yarına hazırlamak ve istihdama katılımı destekleyen yeni çalışma modellerini yaygınlaştırmak için hayata geçirilen sürdürülebilir projeler bu kategoride değerlendirilecektir. *Geleceğin yeni nesil yetkinlikleri Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı “Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy” (Yarının Meslekleri: Yeni Ekonomide Fırsatları Planlarken) araştırmasındaki yaklaşımla ele alınacaktır.
 Afet Sonrası Dayanışma Özel Ödülü
2023 yılına özel belirlenen bu ödül, ülkemizde yaşanan afet felaketlerinden sonra dayanışma ve birliktelik ruhuyla hareket eden, acil eylem planları geliştiren, afet bölgelerinde fayda yaratarak vatandaşlara ve çevreye destek olan projeye verilecektir.
 İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü
Bu ödül, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sıfır kaza hedefine ulaşmak ve bu alanda farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilerek fark yaratan sürdürülebilir projeye verilecektir.