Değerlendirme KriterleriEtkililik
Belirli bir toplumsal soruna ya da özel olarak korunması gereken sosyal paydaşlara yönelik etkili bir çözüm üreterek olumlu sosyal, çevresel ya da ekonomik etki yaratan bir proje midir?
Kapsayıcılık
Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süreçlerinde hedeflere yönelik etkin bir proje yönetiminin sergilendiği bir proje midir?
İyi Uygulama
Projenin yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ya da kurum çalışanlarını sürece dahil eden ve buna benzer yurt içi ve yurt dışı diğer uygulamaların önünü açan örnek bir proje midir?
Sürdürülebilirlik
Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözüm üreten, zaman, kaynak ve uygulama kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir bir proje midir?
Yenilikçilik
Toplumsal sorunların çözümü amacıyla yenilikçi süreç, ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel yöntemlerin kullanıldığı bir proje midir?
Girişimcilik
Topluma fayda ve değer yaratmak için sürdürülebilir bir iş modeli geliştiren, toplumun güncel ihtiyaçlarına cevap verebilen bütüncül bir yaklaşımla diğer girişimcilere örnek olabilecek bir proje midir?
Dijitalleşme
Dijitalleşmeye yönelik fikirler geliştirerek uygulamaya alan, özgün ve uluslararası standartları barındıran bir proje midir?
Çalışma Kültürü, Hijyen ve İyilik Hali
Bütünsel sağlığa zarar verecek unsurlardan korunmak için çözümler geliştiren, kısa, orta ve uzun vadede daha sağlıklı bir toplum ve çalışma ortamı için kültür ve davranış değişikliği sunan bir proje midir?