Ortak Yarınlar Ödül Töreni Tamamlandı.
Seneye görüşmek üzere!


Ortak Yarınlar Birlikte MümkünSeçme ve Değerlendirme Süreci

Teknik Jüri Değerlendirmesi

Aday projelerin tamamı belirlenen başvuru şartları, kategori ve kriterler dikkate alınarak TİSK’in Ödül Teknik Jürisi tarafından değerlendirilir.

Her kategoride en fazla 5 proje seçilir.

Finalist Proje Tanıtım Videoları

Finalistlerin proje tanıtım videoları hazırlanır.

Tanıtım videoları en fazla 2 dakika olmalıdır.

Bu tanıtım videolarının çekimi TİSK’in koordinasyonunda ilerler.

Jüri Değerlendirmesi ve Halk Oylaması

Proje değerlendirme süreci iş, sanat ve akademi dünyasının önde gelen ve sosyal sorumluluğa gönül veren değerli isimlerin yer aldığı jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilir.

Değerlendirme sürecinde yer alacak jürinin yanı sıra halk oylaması da seçim sürecinde etkili olacaktır. Halk oylaması sonuçları 1 jüri üyesi değerlendirmesi olarak sonuçlara etki edecektir.

Jüri ayrıca, yaptığı değerlendirmeyle şirketlere özel ödül verebilir.

Ödül Töreni

Kategori bazında ilk 2 proje belirlenir ve Ortak Yarınlar Ödül Töreni’nde ödüllendirilir.

Değerlendirme Kriterleri

Etkililik
Belirli bir toplumsal soruna ya da özel olarak korunması gereken sosyal paydaşlara yönelik etkili bir çözüm üreterek olumlu sosyal, çevresel ya da ekonomik etki yaratan bir proje midir?
Kapsayıcılık
Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süreçlerinde hedeflere yönelik etkin bir proje yönetiminin sergilendiği bir proje midir?
İyi Uygulama
Projenin yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ya da kurum çalışanlarını sürece dahil eden ve buna benzer yurt içi ve yurt dışı diğer uygulamaların önünü açan örnek bir proje midir?
Sürdürülebilirlik
Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözüm üreten, zaman, kaynak ve uygulama kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir bir proje midir?
Yenilikçilik
Toplumsal sorunların çözümü amacıyla yenilikçi süreç, ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel yöntemlerin kullanıldığı bir proje midir?
Girişimcilik
Topluma fayda ve değer yaratmak için sürdürülebilir bir iş modeli geliştiren, toplumun güncel ihtiyaçlarına cevap verebilen bütüncül bir yaklaşımla diğer girişimcilere örnek olabilecek bir proje midir?
Dijitalleşme
Dijitalleşmeye yönelik fikirler geliştirerek uygulamaya alan, özgün ve uluslararası standartları barındıran bir proje midir?
Çalışma Kültürü, Hijyen ve İyilik Hali
Bütünsel sağlığa zarar verecek unsurlardan korunmak için çözümler geliştiren, kısa, orta ve uzun vadede daha sağlıklı bir toplum ve çalışma ortamı için kültür ve davranış değişikliği sunan bir proje midir?

Kategoriler

 Birlikte Mümkün Ödülü
Bu ödül, İşimizin Yarını için, ülkeye/topluma/çalışana yönelik yenilikçi bir çözüm üreten ve farklı paydaşlar ile iş birliği içerisinde (kamu-sivil toplum-özel sektör gibi iş birliği odağı yüksek olan projeler) hayata geçirilen projeye verilir.
 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü
Bu ödül, aşağıdaki alt başlıklarda yer alan kategorilere özel uygulamaları hayata geçiren projelere verilir.
 Kadınlar için Fayda Yaratanlar
Kadınlar için Fayda Yaratanlar Ödülü, İşimizin Yarını için kadın istihdamını ve girişimciliğini destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yürüten ve kadınların çalışma hayatında güçlendirilmesi için hayata geçirilen projelere verilir.
 Gençlerin Yolunu Açanlar
Gençlere Yol Açanlar Ödülü, gençlerin istihdama katılımını destekleyen, kişisel ve kariyer gelişimine katkı sağlayarak İşimizin Yarını’nın yetkinliklerini kazandıran ve onların geleceğine ışık tutan projelere verilir.
 Diğer
Bu ödül, özel olarak korunması gereken sosyal paydaşlar arasında çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi bireylerin İşimizin Yarını’nda güçlendirilmesine ve desteklenmesine yönelik hayata geçirilen projelere verilir.
 Dijitalleşme Ödülü
Bu ödül, İşimizin Yarını için yaratıcı ve yenilikçi dijital çözüm sunarak fayda sağlayan projeye verilir.
 İş, İş Kültürü ve İş Gücü Dönüşümü Ödülü
Bu ödül, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve değişimler ışığında, İşimizin Yarını için iş, iş kültürü ve iş gücü dönüşümünün, sektörlerin geleceğin meslekleri/yetkinlikleri* kapsamında güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilen projelere verilir. İnsan kaynağına bugünden yatırım yaparak mevcut iş gücünü yarına hazırlamak ve istihdama katılımı destekleyen yeni çalışma modellerini yaygınlaştırmak için hayata geçirilen projeler bu kategoride değerlendirilir. *Geleceğin yetkinlikleri Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı “Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy” (Yarının Meslekleri: Yeni Ekonomide Fırsatları Planlarken) araştırmasındaki yaklaşımla ele alınır.
 İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü
Bu ödül, İşimizin Yarını için iş sağlığı ve güvenliği kapsamında fark yaratan projeye verilir.
 Sürdürülebilirlik ve Çevre Ödülü
Bu ödül, İşimizin Yarını kapsamında sürdürülebilir bir dünya için çevreye ve dünya ekosistemine yönelik etki yaratan, ekosistemin korunması ve iyileştirilmesi için hayata geçirilen projeye verilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Başvurular ücretli midir?
Başvuru ücretli değildir. Ancak gönüllülük esasına göre başvuru yapan kurum bağışını Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) altında yer alan “TEGV Ortak Yarınlar Ödül Programı Burs Fonu”na yapabilir. TEGV: özellikle eğitim olanaklarının sınırlı olduğu bölgelerde çocukları eğitimin gücüyle desteklemektedir. TEGV’in misyonu ilköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktır.
Başvurumuzu nasıl yapabiliriz?
Başvurular Ortak Yarınlar Ödül Programı web sayfası www.ortakyarinlar.com adresinden yapılır.
Başvuru şartları nelerdir?
İşimizin Yarını için ülkemize, topluma ve çalışana yarar sağlamayı amaç edinerek, programda belirtilen kategori ve kriterlere uygun şekilde son 2 yılda hayata geçirilen tüm projelerle başvuru yapılabilir.
Başvuru yapmak için hangi bilgilere ihtiyaç vardır?
Online başvuru formunda yer alan bilgiler ile başvuru formunu doldururken talep edilen ek bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulur.
Henüz başlamayan proje ile başvuru yapabilir miyiz?
Projenin, başvuru yapmadan önce başlamış olması ve ilk çıktılarının alınmış olması gerekir.
Birden çok proje ile başvuru yapabilir miyiz?
Başvuru kriterlerine uygun olduğunu düşündüğünüz birden çok projeniz ile farklı ödül kategorilerine başvuru yapabilirsiniz. Bir proje ile uygun olduğunu düşündüğünüz birden fazla kategoriye de başvuru yapabilirsiniz.
Jüri üyeleri kimlerden oluşuyor?
Jüri üyeleri iş, sanat ve akademi dünyasının önde gelen ve sosyal sorumluluğa gönül veren değerli isimlerden oluşmaktadır. Web sitemizde jüriler hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.
Kazanan projelere ödül olarak ne veriliyor?
Kazanan projelere Ortak Yarınlar Plaketi ve her seneye özgü farklılaşan ödüller verilecektir.
Ödül alıp almadığımızı ne zaman öğrenebiliriz?
Kazanan projelere ödülleri Ortak Yarınlar Ödül Töreni’nde teslim edilecektir.
Ödül Programına katılmak şirketimiz ve projemize başka ne faydalar sağlıyor?
Ortak Yarınlar Ödül Programı için kamu, işçi ve işveren ekosistemleri başta olmak üzere geniş bir kitleye hitap edecek kapsamlı bir iletişim süreci yürütülecektir. Böylece, projeleri ile ödül kazanan kurumların görünürlük ve tanınırlıklarına fayda sağlanacaktır.

Ortak Yarınlar Ödül Programı Hakkında


TİSK, 1962 yılından beri Türk işverenlerini çalışma hayatında ulusal ve uluslararası platformda temsil etme yetkisi olan tek çatı kuruluştur. Türkiye ekonomisinde üretim, endüstriyel ilişkiler, rekabetçilik, verimlilik, kayıtlı istihdam, toplu iş sözleşmeleri, dış ticaret alanları TİSK’in başlıca çalışma konularıdır.


TİSK olarak, kamu hizmeti dâhil, ekonomi ve sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren 21 üye işveren sendikamız ve onlara bağlı sektörlerinde lider yaklaşık 10 bin iş yeri ile ülke ekonomisi ve istihdamına katkı sunmaktayız.


Temsil ettiğimiz 2 milyon çalışanımız ile kayıtlı istihdama %11 ve sektörlerinde lider binlerce işletme ile ülkemizin milli gelirine %25’lik bir katkı sağlıyoruz. TİSK’e bağlı işletmeler, ülkemizin ihracat gelirinin yarısını oluştururken, AR – GE yatırımları ile orta ve yüksek teknolojili ürün imalatı konularında da ülkemizde öncülük ediyor.


Ülkemizin ekonomisine ve çalışma hayatına sunduğumuz tüm bu katkılar ile birlikte odağımıza sosyal sorumluluk bilincini yerleştirerek başta çalışanlarımız olmak üzere, ülkemiz için toplumsal fayda üretmeyi de amaç edindik.


Bu kapsamda, Konfederasyonumuz 2012-2016 yıllarında yürütülen Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR for All) Projesi kapsamında ödül programı düzenlenmeye başladı. Gerçekleştirilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı, proje nihai raporunun hazırlanmasıyla birlikte Kasım 2016 döneminde sona erdi. Projenin sonlanması sonrasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı’nı devam ettirdik. 2014-2019 yılından bu yana kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkındalığı artırmak, şirketleri bu konuda teşvik etmek amacıyla geleneksel hale gelen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı sürecinde TİSK, ödül alan projeler aracılığıyla 20 milyon kişiye ulaştı. Program, 2020 yılından itibaren Ortak Yarınlar Ödül Programı adıyla devam ediyor.


İlk kez 2020 yılında Ortak Yarınlar adıyla düzenlenen sosyal sorumluluk ödül programımızın o yıla özel konsepti Covid – 19 ile Mücadeleye Özel olarak belirlendi. Bu kapsamda, tamamen Covid – 19 özelinde fikir ve projelerin yarıştığı Ortak Yarın Ödül Programımız ülkemizde bir ilk oldu. 2020 yılında bu alanda 130 proje programımıza başvuru yaptı. Bu projeler arasından 13 proje ödüle hak kazandı.


Bugüne kadar tüm vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın yanında olmaya özen göstererek, ülkemizin ekonomisini ve refahını düşünerek hareket ettik. Bu kapsamda, aynı içgüdü ile hareket eden kuruluşların, sosyal sorumlulukla geliştirdikleri projelerin görünürlüğünü artırılmasını ve kamuoyu ile paylaşılarak daha büyük kitlelere ulaşmasını çok değerli buluyoruz.


Ödül programımız aracılığıyla kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesinin ve yaygınlaştırılmasının gerekliliğine gönülden inanıyor, projelerin ödüllendirilmesini Konfederasyonumuz adına sosyal sorumluluk olarak görüyoruz.


Her sene düzenlediğimiz, kurumsal sosyal sorumluluk fikirlerinin yarıştığı ve kaybedeni olmayan programımızın bu seneki odağı İşimizin Yarını.


İşimizin Yarını kategorisinde yarışacak fikir ve projeler, Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda yerini alacak. Sonraki yıllarda da birçok kurumu sosyal sorumluluk projeleri yapmak için motive edecek Ortak Yarınlar Ödül Programı'na ait detaylar için bizi takip edin.


Ortak Yarınlar Sosyal Sorumluluk Projeleri


İş sağlığı ve güvenliği odağında çalışmalar yürüten TİSK Mikrocerrahi Vakfı (TİSK MCV) desteğiyle, Ortak Yarınlar 2021 İşimizin Yarını ana teması kapsamında Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.


Bu kapsamda, geleceği Birlikte Mümkün kılacağımız ve yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızı bugünden İşimizin Yarını’na hazırlamak amacıyla iki önemli projeyi hayata geçiriyoruz.


Program çerçevesinde, çocuklarımız için geliştirdiğimiz projeler farklı iki modülden oluşuyor. İlki Geleceğin Meslekleri olan ve çocuklarımıza geleceğin meslekleri hakkında bilgi edinmelerini sağlayarak, mesleklerin yıllar içinde gelişip, değişebileceği yönünde farkındalık katan bir projeye imza atmayı hedefliyoruz.


Diğer projemiz ise İş ve Ev Güvenliği Kültürü olan ve İşimizin Yarını çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çocuklarımızı bilinçlendirme ve farkındalık yaratma amacı taşıyan bir proje tasarlıyoruz.


TİSK ve TEGV olarak, İşimizin Yarını’nda ülkemize yön veren fikir ve icraatların önderi olmayı hedefledik. Bu doğrultuda, gençleri, çocukları, kadınları ve toplumumuzun her kesimini yarınlara hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.


Birlikte Mümkün diyerek, çocuklarımızla Ortak Yarınlar’a yürüyor, geleceği birlikte şekillendiriyoruz.

2021 Kazananları