Ortak Yarınlar'da Halk Oylaması Tamamlandı.
Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz.Seçme ve Değerlendirme Süreci

Teknik Jüri Değerlendirmesi

Aday projelerin tamamı belirlenen başvuru şartları, kategori ve kriterler dikkate alınarak TİSK’in ödül teknik jüri tarafından değerlendirilecektir.

Ödül teknik jürisi, TİSK profesyonelleri, danışmanları ve akademisyenlerinden oluşmaktadır.

Her kategoride en fazla 5 proje seçilir.

Finalist Proje Tanıtım Videoları

Teknik jürinin değerlendirmesinin ardından her kategoriden en fazla 5 olacak şekilde finalist projeler belirlenir.

İkinci aşamaya geçen finalistlerin proje tanıtım videoları hazırlanır.

Bu tanıtım videolarının çekimi TİSK’in koordinasyonunda ilerlemektedir.

Tanıtım videoları en fazla 2 dakika olacaktır.

Jüri Değerlendirmesi ve Halk Oylaması

Proje değerlendirme süreci iş, sanat ve akademi dünyasının önde gelen ve sosyal sorumluluğa gönül veren değerli isimlerinin yer aldığı jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme sürecinde yer alacak jürinin yanı sıra halk da oylarıyla katkı sunabilecektir. Halk oylaması sonuçları 1 jüri üyesi değerlendirmesi olarak sonuçlara etki edecektir.

Jüri ayrıca, yaptığı değerlendirmeyle şirketlere özel ödül verebilir.

Ödül Töreni

Kategori bazında ilk 2 proje belirlenir ve Ortak Yarınlar Ödül Töreni’nde ödüllendirilir.

Değerlendirme Kriterleri

Etkililik
Belirli bir toplumsal soruna ya da özel olarak korunması gereken sosyal paydaşlara yönelik etkili bir çözüm üreterek olumlu sosyal, çevresel ya da ekonomik etki yaratan bir proje midir?
Kapsayıcılık
Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süreçlerinde hedeflere yönelik etkin bir proje yönetiminin sergilendiği bir proje midir?
İyi Uygulama
Projenin yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ya da kurum çalışanlarını sürece dahil eden ve buna benzer yurt içi ve yurt dışı diğer uygulamaların önünü açan örnek bir proje midir?
Sürdürülebilirlik
Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözüm üreten, zaman, kaynak ve uygulama kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir bir proje midir?
Yenilikçilik
Toplumsal sorunların çözümü amacıyla yenilikçi süreç, ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel yöntemlerin kullanıldığı bir proje midir?
Girişimcilik
Topluma fayda ve değer yaratmak için sürdürülebilir bir iş modeli geliştiren, toplumun güncel ihtiyaçlarına cevap verebilen bütüncül bir yaklaşımla diğer girişimcilere örnek olabilecek bir proje midir?
Dijitalleşme
Dijitalleşmeye yönelik fikirler geliştirerek uygulamaya alan, özgün ve uluslararası standartları barındıran bir proje midir?
Çalışma Kültürü, Hijyen ve İyilik Hali
Bütünsel sağlığa zarar verecek unsurlardan korunmak için çözümler geliştiren, kısa, orta ve uzun vadede daha sağlıklı bir toplum ve çalışma ortamı için kültür ve davranış değişikliği sunan bir proje midir?

Kategoriler


 Birlikte Mümkün Ödülü
Bu ödül, ülkeye/topluma/çalışana yönelik yenilikçi bir çözüm üreten ve farklı paydaşlar ile işbirliği içerisinde (kamu-sivil toplum-özel sektör gibi iş birliği odağı yüksek olan projeler) hayata geçiren projeye verilecektir.
 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü
Bu ödül, aşağıdaki alt başlıklarda yer alan kategorilere özel uygulamaları hayata geçiren projelere verilecektir.
 Kadınlar için Fayda Yaratanlar
“Çeşitlilik ve Kapsayıcılık – Kadınlar için Fayda Yaratanlar Ödülü”, kadın istihdamını ve girişimciliğini destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yürüten ve kadınların çalışma hayatında güçlendirilmesi için hayata geçirilen sürdürülebilir projelere verilecektir.
 Gençlerin Yolunu Açanlar
“Çeşitlilik ve Kapsayıcılık - Gençlere Yol Açanlar Ödülü”, gençlerin istihdama katılımını destekleyen, gençlerin kişisel ve kariyer gelişimine katkı sağlayarak, gençlere yeni nesil yetkinliklerini* kazandıran ve onların geleceğine ışık tutan sürdürülebilir projelere verilecektir.
 Diğer
Bu ödül, özel olarak korunması gereken sosyal paydaşlar arasında çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi bireylerin güçlendirilmesine ve desteklenmesine yönelik hayata geçirilen sürdürülebilir projelere verilecektir.
 Dijitalleşme Ödülü
Bu ödül, yaratıcı ve yenilikçi dijital çözüm sunarak fayda sağlayan sürdürülebilir projeye verilecektir.
 Yeşil Dönüşüm Ödülü
Bu ödül, sürdürülebilir bir dünya için çevreye ve dünya ekosistemine yönelik etki yaratan, ekosistemin korunması ve iyileştirilmesi için hayata geçirilen ve yeşil dönüşümü destekleyen projeye verilecektir.
 İşimizin Yarını Ödülü
Bu ödül, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve değişimler ışığında, “İşimizin Yarını” odağını da ele alarak, iş, iş kültürü ve işgücü dönüşümünün, sektörlerin geleceğin meslekleri/yetkinlikleri* kapsamında güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilen projelere verilecektir. İnsan kaynağına bugünden yatırım yaparak mevcut işgücünü yarına hazırlamak ve istihdama katılımı destekleyen yeni çalışma modellerini yaygınlaştırmak için hayata geçirilen sürdürülebilir projeler bu kategoride değerlendirilecektir. *Geleceğin yeni nesil yetkinlikleri Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı “Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy” (Yarının Meslekleri: Yeni Ekonomide Fırsatları Planlarken) araştırmasındaki yaklaşımla ele alınacaktır.
 Afet Sonrası Dayanışma Özel Ödülü
2023 yılına özel belirlenen bu ödül, ülkemizde yaşanan afet felaketlerinden sonra dayanışma ve birliktelik ruhuyla hareket eden, acil eylem planları geliştiren, afet bölgelerinde fayda yaratarak vatandaşlara ve çevreye destek olan projeye verilecektir.
 İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü
Bu ödül, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sıfır kaza hedefine ulaşmak ve bu alanda farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilerek fark yaratan sürdürülebilir projeye verilecektir.

Jüri ÜyeleriOrtak Yarınlar 2023 Jüri Üyelerimiz Yakında Açıklanacaktır.


Sıkça Sorulan SorularBaşvurular ücretli midir?
Başvuru ücretli değildir. Ancak gönüllülük esasına göre başvuru yapan kurum bağışını “Daha Yeşil Bir Gelecek Birlikte Mümkün” diyerek hayata geçirilen “Yeşile Ortak Ol” kampanyasına yapabilir.
Başvurumuzu nasıl yapabiliriz?
Başvurular Ortak Yarınlar Ödül Programı web sayfası www.ortakyarinlar.com adresinden yapılır.
Başvuru şartları nelerdir?
“Çalışma hayatında sürdürülebilirlik” için ülkemize, topluma ve çalışana yarar sağlamayı amaç edinerek, programda belirtilen kategori ve kriterlere uygun şekilde son 2 yılda hayata geçirilen tüm projelerle başvuru yapılabilir.
Başvuru yapmak için hangi bilgilere ihtiyaç vardır?
Online başvuru formunda yer alan bilgiler ile başvuru formunu doldururken talep edilen ek bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulur.
Henüz başlamayan proje ile başvuru yapabilir miyiz?
Projenin, başvuru yapmadan önce başlamış olması ve ilk çıktılarının alınmış olması gerekir.
Birden çok proje ile başvuru yapabilir miyiz?
Başvuru kriterlerine uygun olduğunu düşündüğünüz birden çok projeniz ile farklı ödül kategorilerine başvuru yapabilirsiniz. Bir proje ile uygun olduğunu düşündüğünüz birden fazla kategoriye de başvuru yapabilirsiniz.
Jüri üyeleri kimlerden oluşuyor?
Jüri üyeleri iş, sanat ve akademi dünyasının önde gelen ve sosyal sorumluluğa gönül veren değerli isimlerden oluşmaktadır. Web sitemizde jüriler hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.
Kazanan projelere ödül olarak ne veriliyor?
Kazanan projelere Ortak Yarınlar Plaketi ve her seneye özgü farklılaşan ödüller verilecektir.
Ödül alıp almadığımızı ne zaman öğrenebiliriz?
Kazanan projelere ödülleri Ortak Yarınlar Ödül Töreni’nde teslim edilecektir.
Ödül Programına katılmak şirketimiz ve projemize başka ne faydalar sağlıyor?
Ortak Yarınlar Ödül Programı için kamu, işçi ve işveren ekosistemleri başta olmak üzere geniş bir kitleye hitap edecek kapsamlı bir iletişim süreci yürütülecektir. Böylece, projeleri ile ödül kazanan kurumların görünürlük ve tanınırlıklarına fayda sağlanacaktır.

Ortak Yarınlar Ödül Programı HakkındaTİSK, 1962 yılından beri Türk işverenlerini çalışma hayatında ulusal ve uluslararası platformda temsil etme yetkisi olan tek çatı kuruluştur. Türkiye ekonomisinde üretim, endüstriyel ilişkiler, kayıtlı istihdam, rekabetçilik, verimlilik ve dış ticaret alanları TİSK’in başlıca çalışma konularıdır.

TİSK olarak, kamu hizmeti dahil, ekonomi ve sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren 21 üye işveren sendikamız ve onlara bağlı sektörlerinde lider yaklaşık 10 bin işyeri ile ülke ekonomisi ve istihdamına katkı sunmaktayız.

Temsil ettiğimiz 2 milyon çalışanımız ve sektörlerinde lider binlerce işletme ile ülkemizin milli gelirine 200 milyar dolar ve ihracatına 100 milyar dolar katkı sağlıyoruz. TİSK’e bağlı işletmeler ülkemizin ihracat gelirinin yarısını oluştururken, AR – GE yatırımları ve orta ve yüksek teknolojili ürün imalatı konularında da ülkemizde öncülük yapmaktadır.

Ülkemizin ekonomisine ve çalışma hayatına sunduğumuz tüm bu katkılar ile birlikte odağımıza sosyal sorumluluk bilincini yerleştirerek başta çalışanlarımız olmak üzere, ülkemiz için toplumsal fayda üretmeyi de amaç edindik.

Bu kapsamda, Konfederasyonumuz 2012-2016 yıllarında yürütülen “Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR for All) Projesi” kapsamında ödül programı düzenlenmeye başladı. Gerçekleştirilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı, proje nihai raporunun hazırlanmasıyla birlikte Kasım 2016 döneminde sona erdi. Projenin sonlanması sonrasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı’nı devam ettirdik. 2014-2019 yılından bu yana kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkındalığı artırmak, şirketleri bu konuda teşvik etmek amacıyla geleneksel hale gelen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı “sürecinde, TİSK, ödül alan projeler aracılığıyla 20 milyon kişiye ulaştı. Program, 2020 yılından itibaren “Ortak Yarınlar Ödül Programı” adıyla devam ediyor.

İlk kez 2020 yılında Ortak Yarınlar adıyla düzenlenen sosyal sorumluluk ödül programımızın o yıla özel konsepti Covid – 19 ile Mücadeleye Özel olarak belirlendi. Bu kapsamda, tamamen Covid – 19 özelinde fikir ve projelerin yarıştığı Ortak Yarın Ödül Programımız ülkemizde bir “ilk” oldu. 2020 yılında bu alanda 130 proje programımıza başvuru yaptı. Bu projeler arasından 13 proje ödüle hak kazandı.

2021 yılında ise “İşimizin Yarını” ana temasıyla gerçekleştirilen Ortak Yarınlar’a 128 proje başvuru yaptı. Bu kapsamda, finale kalan projeler arasından 17 proje ödüle hak kazandı. Bununla birlikte, bu yıla özel İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü kapsamında dereceye giren kurumların çalışanlarının çocuklarının eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfımızın (TİSK MCV) desteğiyle eğitim bursu verildi. Şu anda 60 çocuk eğitim bursundan faydalanılıyor.

Bununla birlikte, İşimizin Yarını ana temasına özel, TİSK MCV desteğiyle Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) ile iş birliği yaparak İşte Güvenli Gelecek Projesi’ni hayata geçirdik. Geleceği Birlikte Mümkün kılacağımız ve yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızı bugünden “İşimizin Yarınına hazırlamak amacıyla hazırlanan proje çocuklar için özel tasarlandı. Proje içerisinde “Geleceğin Meslekleri” ve “İş ve Ev Güvenliği” olmak üzere iki farklı eğitim modülü yer alıyor. Eğitimlerden şimdiye dek yaklaşık 1.000 çocuk faydalandı.

2022 yılında ise programımız “Sürdürülebilirlik” odağında gerçekleştirildi. Bu ana tema üzerinden Ortak Yarınlar’a 180 proje başvuru yaptı. Finale kalan projeler arasından 24 proje ödüle hak kazandı. Bu yıl, programa başvuru yapan kurumlarla birlikte 10 bine yakın fidanı doğa ile buluşturarak sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağladık.

Bugüne kadar, tüm vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın yanında olmaya özen gösterdik, ülkemizin ekonomisini ve refahını düşünerek hareket ettik. Bu kapsamda, aynı içgüdü ile hareket eden kuruluşların sosyal sorumlulukla geliştirdikleri projelerin görünürlüğünü artırılmasını ve kamuoyu ile paylaşılarak daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamayı değerli buluyoruz.

Ödül programımız aracılığıyla kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesinin ve yaygınlaştırılmasının gerekliliğine gönülden inanıyor, projelerin ödüllendirilmesini Konfederasyon adına sosyal sorumluluk olarak görüyoruz.

Her sene düzenlediğimiz, kurumsal sosyal sorumluluk fikirlerinin yarıştığı ve kaybedeni olmayan yarışmamızın bu seneki odağı “Cumhuriyet’in 100. Yılında Çalışma Hayatı”

Sosyal sorumluluğa gönül veren ve Cumhuriyetimizin asırlık kazanımları ile ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyan kurumlar, ödülleri ile buluşacak.

Bu yıl da kaybedeni olmayan Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda Cumhuriyetimizin 100. yılında üstün katkı sunan fikir ve projeler yerini alacak.

Ortak Yarınlar Ödül Programı'na ait detaylar için bizi takip etmeye devam edin.